• Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
  • 041 634 303
  • drustvo@td-mislinja.si

Turistično društvo Mislinja

Prvo tovrstno društvo je bilo v Mislinji ustanovljeno leta 1938, imenovalo se je Tujskoprometno društvo. Sicer pa je bil turizem v naših krajih razvit že pred več kot sto leti, o čemer priča turistična razglednica Hude luknje iz leta 1898.

Drugič se je turistično društvo osnovalo v šestdesetih letih, a je kmalu prenehalo z delom. V letu 1983 pa je bilo ponovno ustanovljeno in deluje še danes. V njem sodelujejo številni krajani, ki vidijo, da je društvo za kraj potrebno in koristno. Največ nalog pa je na ramenih devetčlanskega izvršnega odbora in predsednika.

V vseh teh letih se je zvrstilo na desetine prireditev in akcij, ki bogatijo življenje ljudi v kraju, mnoge med njimi pa odmevajo daleč naokoli in privabljajo ljudi v Mislinjo.

Danes Turistično društvo Mislinja skrbi za večje prireditve v kraju, ki so lepo sprejete med domačini in prebivalci širše okolice. V zimskem času, odvisno od razmer, izvedemo sankanje v Mislinjskem jarku, ki je zelo priljubljeno med mladimi. Na pustno soboto se odzovejo številna društva in skupine z vozovi in naredimo inventuro vseh norosti v kraju in državi. Vsako leto, v začetku maja s sejmom sadik prispevamo k boljši oskrbi sadik in lepši podobi našega kraja. Oglarsko tradicijo v Mislinji ohranjamo ob prazniku občine Mislinja zadnji teden v juniju s kuhanjem oglja, v preteklosti s Kmečkimi igrami, zadnja leta pa z oživljanjem drugih etnoloških prvin. V tem času se zvrstijo narodopisne, športne, lovske in glasbene prireditve. Jeseni na Miklavževi domačiji organiziramo srečanje gobarjev, zadnjo nedeljo v septembru pa povabimo vse krajane na prireditev Pozdrav jeseni na kmetiji Foltan. Na kozolcu postavimo slikovito razstavo jesenskih darov narave, izberemo in stehtamo največje pridelke. Zadnja leta privabljamo k sodelovanju vsa društva v kraju. Vsako leto izpostavimo en pridelek, kot so krompir, fižol, buče, sadje. Društva se izkažejo z raznolikimi jedmi iz izbranega pridelka. Nikoli ne manjka glasbe in dobre volje. V mesecu novembru se zadnja leta izvaja prednovoletni sejem, na katerem se lahko domačini oskrbimo s priročnimi darili, obenem pa lahko domači izdelovalci prodajo svoje izdelke.

Če vas zanima turistično življenje v našem kraju in bi radi v njem sodelovali bolj aktivno, bomo zelo veseli, če se nam pridružite. Pišite nam na naš elektronski naslov ali nas pokličite. Veseli bomo tudi vsakega vašega predloga, pa tudi opisa doživljanja prireditve ali znamenitosti.

 

 

Naše društvu je v zborniku opisano na straneh od 279 do 284