• Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
  • 041 634 303
  • drustvo@td-mislinja.si

Travniška mandala

Zelena mandala za biotsko raznovrstnost Slovenije

Travniška mandala na hribu kmetije Cesnik

Naša druga mandala je travniška in je narejena na hribu kmetije Cesnik, ki leži nad tunelom, kjer je sedaj urejena kolesarska turistična pot imenovana Štrekna. Nekoč je bila tu železnica, ki je povezovala Mislinjo z Velenjem in Slovenj Gradcem. Na tem mestu se je več kot 60 let za 1. maj kuril kres, ki se je videl daleč po dolini. Nasproti tega brega stoji cerkev sv. Lenarta, ki se prvič omenja leta 1476, ko so jo požgali Turki. Pravijo, da se kapljice vode (dežja), ki padejo na mesto pri cerkvi razdelijo na naši dve reki, ki sta tudi v simbolu promocije našega kraja, Mislinjo in Pako. Paka se izliva naprej v Savinjo, ki se steče v Savo. Reka Mislinja se pridruži Meži, ki se izlije v Dravo. Ta se steka v Donavo, kamor priteče tudi Sava in deljeni kapljici vode pri cerkvi sv. Lenarta se pri Beogradu zopet združita v eno. Zelena mandala je oblikovana s košnjo v obliki osmerolistnega cveta, simbola občine Mislinja, ki simbolizira zemljo. Ponazarja pomlad, čas cvetenja, rodovitnost narave?

 

Avtor slik: Bojan Šinko

Travniška mandala na hribu kmetije Cesnik

Travniška mandala

Ustvarjanje mandale

Ustvarjanje mandale - ekipa