• Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
  • 041 634 303
  • drustvo@td-mislinja.si

RIMSKI SPOMENIKI V OBČINI MISLINJA ( 1.)

Vila rustica
Občina Mislinja
Kulturna dediščina
VILLA RUSTICA
V občini Mislinja imamo kar nekaj ostankov iz rimske dobe. Najbolj redka in reprezentativna je najdba v Dovžah. Kot mnoge podobne stavbe se imenuje villa rustica. Poleg ostankov te podeželske pristave oziroma za tiste čase večje domačije so se v Dovžah našla tudi dve nagrobni plošči. Veliko rimskih ostalin je najdenih tudi v Završah. O tem več prihodnjič.
Pod več poglejte celoten članek.

Občina Mislinja
Kulturna dediščina
Tekst povzet iz informacijske table ob spomeniku:

VILLA RUSTICA
Ob sotočju Turičnice in Dovžanke ležijo arhitekturni ostanki rimskega kmečkega posestva, ville rustice iz 1 in 2 st. nš.. Posestvo na katerem je stala dominantna, s kamanjemin opeko zidana ter ogrevana stanovanjska stavba s pomožnimi gospodarskimi poslopji, je obsegalo približno hektar veliko površino. Leta 1835 so na Pušnikovi njiviodkrili rimski nagrobnik, posvečen Venibusu in njegovi družini. Slovenjgraški notar dr. Hans winkler je leta 1909 prepoznal in delno raziskal reprezentančno stavbo. Rimski nagrobnik so leta 1940 odkrili še v Spodnjih Dovžah. V letih 1992 in 1993 je koroški pokrajinski muzej v sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Matibor izvedel zaščitna arheološka izkopavanja. Raziskan je bil južni del ville rustice z gospodarskimi objekti in del reprezentančne stavbe. Od leta 1998 in 2002 je koroški pokrajinski muzej nadaljeval z sondažnimi raziskavami v okviru mladinskega raziskovalnega tabora Mislinja. Ville rustica je zaenkrat edino tovrstno arheološko dokazano rimsko najdišče na celotnem koroškem območju. Zaradi svoje izpovednosti in odlične ohranjenosti želimo izkopanine reprezentirati, in situ za kar se zavzema tudi občina Mislinja. DOMAČIJA STARI PUŠNIK
V neposredni bližini arheološkega najdišča je hiša Stari Pušnik. Ima dokazano dimnično poreklo zunaj pa ima podobo konec 19 stoletja. Skromna preužitkarska domačija je dobila ime po Antonu Pušniku- Dohtarju. Ljudi in živali je zdravil z zelišči in postavljal diagnoze na podlagi natančnega pregleda bolnikovega urina. V okviru raziskovalnih taborov 1999 in 2002 so potekale etnološke raziskave in dokazovanje kontinuitete poselitve območja. SLIKE OBMOČJA SPOMENIKA IN STARE HIŠE PUŠNIKObmočje pod katerim so ostanki poslopijSZ vogal objektaRimljani so se greli z centralno kurjavo na vroč zrak. Po tem je bilo to znanje pozabljeno in še stoletja so morala miniti,
da so bili ljudje zopet umiti v kopalnicah in pogreti z centralno kurjavo.Izkopavanja leta 1992Nagrobnik na Dovžanski cerkviHiša Stari Pušnik stoji ob cesti Mislinja Dovže